Välkommen!

Vill du bli kontaktad?

Fasadskyltar

Oavsett vilken typ av skylt man väljer måste utformningen spegla det företaget står för.

Fasadskyltar

En fasadskylt är ofta det första man ser av ett företag. Därför finns det mycket att tänka på när man väljer vilken typ av skylt som ska användas. Den ska synas bra, passa in men ändå sticka ut i omgivningen samtidigt som den speglar något av hur företaget vill framstå. Oftast är det företagets logga som används till skylten men det finns många olika skylt-profiler att välja mellan.

Förutom det rent estetiska finns det tekniska detaljer som sätter gränser. Vad är fasaden gjord av? Håller den för alla sorters skyltar? Hur stor behöver skylten vara för att synas ordentligt? Finns det el framdraget så att skylten går att koppla in?

Förutom den stora fasadskylten som drar blickarna till sig kan vi också hjälpa till med all övrig skyltning. Vi har allt från parkeringsskyltar till skylten med öppettider, hänvisning innanför entrédörren och ända ner till skylten som talar om ifall disken i maskinen är ren eller inte.

Vi hjälper er genom alla dessa frågor för att ni ska få en skyltning ni är nöjda med i många år framåt.

Fasadskyltar

Fasadskyltar finns i många variationer, belysta, obelysta, fristående bokstäver, ljuslådor, plåtskyltar. Skyltstället kan hjälpa er med alla dessa varianter och också hjälpa er med valet mellan dem. Hur man väljer kan ha många olika orsaker. Kanske kräver området som skylten ska sitta i att man väljer en viss typ. Kanske sätter ekonomin gränser. Oavsett vilken typ av skylt man väljer måste utformningen spegla det företaget står för.

Så här jobbar vi med fasadskyltar

Kundens behov är alltid i fokus för oss. Vi börjar med ett möte på plats för att diskutera vad kunden söker för sorts skyltning och vilken budget som finns. Tack vare att vi har mötet på plats kan vi direkt titta på omgivningen, hur befintliga skyltar ser ut, hur fasaden ser ut och om vi direkt upptäcker något som kan styra utseendet på skylten i någon riktning. Redan i detta tidiga skede funderar vi även på själva monteringen. Finns det el framdraget? Behöver man använda lift? Går det att ställa upp en lift utan problem eller kommer avspärrning att krävas?

Fråga mycket – Våra säljare är experter på alla sorters skyltning!

Innan beslut tas om vilken typ av fasadskylt som ska användas måste man undersöka om det finns några givna regler. Ingår man i en kedja kan det finnas ett skyltprogram som måste följas. Det kan också finnas ett skyltprogram för en viss fastighet eller ett visst område. Fastighetsägaren måste tas med i beslutet om montering av fasadskylt. Dels för att godkänna själva monteringen, att man gör hål och skruvar i fasaden. Dels rent estetiskt så att de tycker att skylten ser bra ut på deras fastighet. De blir även involverade vid bygglovsansökan.

Copyright. Skyltstället.