Välkommen!

Vill du bli kontaktad?

Case

Engelska skolan

Falun

Utmaning

Skyltstället har äran att hjälpa Internationella Engelska Skolan med deras skyltning vid öppning av nya skolor runt om i Sverige.

Varje skola är ett enskilt projekt där ingen fastighet är den andra lik. Det är viktigt att den grafiska profilen följs samt att det skall bli en “igenkänning” och att du har kommit till en IES-skola oavsett på vilken ort du är. Vi är med hela vägen från början och sköter om projektering, ritningar, bygglov, produktion och montage.

Lösning

Vi är med från start och har en tät dialog med projektledaren på IES. Vi gör alltid besök och tittar på hur den aktuella fastigheter ser ut.

Vi mäter, fotar och diskuterar hur just denna skola skall skyltas. Här tar vi sedan över hela processen gällande skyltning. Vi tar fram förslag, ritningar och gör fotomontage som vi sedan presenterar för projektledaren. När skyltning är beslutad ligger det på vårt ansvar att se till att bygglovet blir godkänt samt att IES kan lita på att skyltningen blir rätt och att den kommer upp innan skolan öppnar i slutet på sommaren.

Copyright. Skyltstället.