Dekaler

Beskrivning

Dekaler har otroligt många olika användningsområden. De används främst för uppmärkning, både permanent och tillfälligt. Men även för marknadsföring eller som Give Aways. Skyltstället delar upp sina dekaler i 3 grupper: Dekaler utan laminat passar vid tillfällen då dekalen inte ska användas så länge Dekaler med laminat passar vid permanent montering på släta ytor. Laminatet gör att dekalernas yta blir betydligt tåligare. Domade dekaler ger ett exklusivare intryck med sitt tredimensionella utseende som skapas med hjälp av en kupolformad epoxyhinna. Kontakta ditt lokala Skyltstället-kontor för mer information.