Välkommen!

Vill du bli kontaktad?

Case

Norra Backa Handelsplats

Borlänge

Utmaning

Förtydliga och förnya Norra Backa handelsplats skyltning. Ägaren kontaktade oss och önskade hjälp med Norra Backa handelsplats. Det fanns ingen tydlig skyltning över området. Det var svårt att få en överblick över vilka butiker som ligger på området.

Lösning

Vi träffade ägaren för att först få ett grepp över hur de önskade att det skulle bli. Sedan projekterade och inventerade vi hela området för att se var man skulle kunna placera ev. informationskartor/skyltar.

Vi ritade upp en ny tydlig överblickskarta där man ser hela området och där vi placerade ut samtliga butiker så att besökarna lätt skall kunna hitta sin butik som de önskar besöka. Vi hjälpte dem även med att foliera tomma lokalers entreér så att de blev lite trevligare och mer välkomnande. Vi designade flaggor till de tomma flaggstänger som står på området, så det blir lite mer liv och fart. Vi har hela tiden arbetat efter att det ska vara en röd tråd i hela skyltningen och med material och skyltar som enkelt skall kunna ändras eller flyttas om det skulle ske förflyttningar inom området. Under hela processen hade vi en tät dialog med ägarna.

Copyright. Skyltstället.